SMARTE HMS LØSNINGER OG GOD OPPFØLGING

 
Kystbedriftenes helsetjeneste er en  25 år gammel godkjent bedriftshelsetjeneste for næringsliv og offentlige virksomheter i regionen.
Vi har den totalkompetansen som er nødvendig for å levere Forebyggende og Rådgivende  HMS - tjenester.

 

Daglig leder

Torill Midtgaard Gaustad        

95 24 41 71                                                  

torill.gaustad@kbht.no

 

    

Besøksadresse Måløy                      Besøksadresse Sandane

Domsteinbygget, Sjøgata                  Firdakraftbygget

6700 Måløy                                      6823 Sandane

57 85 20 34                                      40 72 51 47

 

Besøksadresse Eid

Nordfjordklinikk1

Eidsgata 53

6770 Nordfjordeid

40 72 51 47

TRYGG1 - NETTVERK AV FRITTSTÅENDE BEDRIFTSHELSETJENESTER I NORGE

Mandag 31.juli 2017

GODT NYTT FRA KYSTBEDRIFTENES HELSETJENESTE

 

KYSTBEDRIFTENES HELSETJENESTE er nå en del av Trygg1 som er et nettverk av frittstående bedriftshelsetjenester i Norge.

Trygg1 skal tilby landsdekkende tjenester av høy kvalitet.

...

Dette samarbeidet skal styrke KYSTBEDRIFTENES HELSETJENESTE og TRYGG1 både faglig og konkurransemessig i alle landets fylker.

Vi har fått ansvar for store deler av Sogn og Fjordane.

KJEMIKALIEKURS

8. november 2017
Varighet : 3 timer        09.00 - 12.00
Kurssted: Domsteinbygget i Måløy
Kurset er gratis for medlemmer i KBHT
Påmelding torill.gaustad@kbht.no senest 1 uke før kurset.

Undervisning/opplæring


KBHT tilbyr opplæring og undervisning innenfor alle fagområder som kan ha påvirkning på arbeidsmiljøet.

Informasjon og opplæring innenfor relevante tema, er en sentral og viktig del i det forebyggende og risikoreduserende arbeidet.

 

Kjemikaliekurset omhandler: Hva er kjemsik helsefare og hvordan forebygge helseskader.

ARBEIDSMILJØKONFLIKTER - FORSTÅELSE - FOREBYGGING OG HÅNDTERING

HMS KURS
5. Desember i Måløy Domsteinbygget
Påmelding til torill.gaustad@kbht.no seneste 1 uke før kursstart

Konflikt er ikke uenighet!

Konflikter dreier seg om måten vi er uenig på.

Konflikter løses ikke ved å bli enige, men ved å endre væremåter.

Konflikt er ikke noe vi” har”, men noe vi gjør med hverandre.

Konflikter dreier seg altså om relasjoner.

 

Formål
Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler og verktøy for å forstå, forebygge og håndtere konflikter.

Målgruppe

Alle som ønsker å utvikle sitt arbeidsmiljø; ledere på ulike nivå, tillitsvalgte, verneombud, AMU medlemmer og  personalmedarbeidere.

Innhold

 • Konfliktforståelse, og konflikters oppbygging og eskalering
 • Konflikter i bedrifter og organisasjoner
 • Forebygging av destruktive personkonflikter
 • Kritikk eller ønsker og behov
 • Ansvarsfraskrivelse og anonymitet
 • Leders ansvar og rolle
 • Arbeidstakers ansvar og rolle
 • Den tillitsvalgte/verneombudets ansvar og rolle
 • AMU’s ansvar og rolle
 • Mobbing og trakassering
 • Basal konfliktløsning
 • Konfliktforebyggende kommunikasjon