DU FÅR SMARTE HMS LØSNINGER OG GOD OPPFØLGING

 
Kystbedriftenes helsetjeneste er en  25 år gammel godkjent bedriftshelsetjeneste for næringsliv og offentlige virksomheter i regionen.
Vi har den totalkompetansen som er nødvendig for å levere Forebyggende og Rådgivende  HMS - tjenester.

 

Daglig leder

Torill Midtgaard Gaustad        

95 24 41 71                                                  

torill.gaustad@kbht.no

 

    

Besøksadresse Måløy                      Besøksadresse Sandane

Domsteinbygget, Sjøgata                  Firdakraftbygget

6700 Måløy                                      6823 Sandane

57 85 20 34                                      40 72 51 47

 

Besøksadresse Eid

Nordfjordklinikk1

Eidsgata 53

6770 Nordfjordeid

40 72 51 47

KJEMIKALIEKURS

6. september 2017
1. november 2017
Varighet : 3 timer
Kurssted: Domsteinbygget i Måløy
Kurset er gratis for medlemmer i KBHT
Påmelding torill.gaustad@kbht.no senest 1 uke før kurset.

Undervisning/opplæring


KBHT tilbyr opplæring og undervisning innenfor alle fagområder som kan ha påvirkning på arbeidsmiljøet.

Informasjon og opplæring innenfor relevante tema, er en sentral og viktig del i det forebyggende og risikoreduserende arbeidet.

 

Kjemikaliekurset omhandler: Hva er kjemsik helsefare og hvordan forebygge helseskader.

LOVPÅLAGT HMS - GRUNNKURS -
40 TIMERS KURS
26. og 27. september og 25. oktober 2017
Kurssted: Stokkenes Gjestegård - Nordfjordeid.
Påmelding til torill.gaustad@kbht.no senest 2 uker før kursene starter.

KURSET ER RETTET MOT LEDERE, VERNEOMBUD OG AMU MEDLEMMER

 

FORMÅL

Dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud, medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg.  Deltakerne lærer hvordan de i praksis, og i samarbeid med de berørte og andre, kan utvikle og sikre gode arbeidsformer for å bedre arbeidsmiljøet.  Deltakerne skal få innsikt i å identifisere og overvåke de viktigste HMS-utfordringene. Dette innebærer at deltakerne skal lære metoder for hvordan igangsette HMS-arbeid, kartlegge HMS-behov, planlegge og prioritere tiltak og følge opp tiltak.